Legplan zonnepanelen: horizontale of verticale zonnepanelen?

Aan de hand van de studie van het dak zal de installateur of ingenieur een legplan uittekenen. Toch kan je beter opteren om zonnepanelen horizontaal i.p.v. verticaal te plaatsen.

Zonnepanelen horizontaal plaatsen of verticaal plaatsen?

In de meeste gevallen speelt het geen rol hoe de zonnepanelen worden geplaatst. Als het dakvlak gedurende de dag voldoende zonlicht opvangt, zal het rendement van de zonnepanelen installatie 100% opbrengen. Uiteraard kan dit enkel het geval zijn indien de oriëntatie en de hellingsgraad van de zonnepanelen voldoet. Indien er geen schaduwplekken zijn, kan je ze zowel horizontaal als verticaal plaatsen.

 

Heeft jouw dak toch schaduwplekken door de ondergaande zon? Denk maar door omliggende bomen, gebouwen, utiliteitsconstructies... Dan opteer je toch het best om de zonnepanelen horizontaal te plaatsen.

Waarom horizontaal plaatsen?

Dit komt door de opbouw van het zonnepaneel met de bijhorende zonnecellen. Een zonnepaneel bestaat meestal uit 3 diodezones. De diodezones lopen in de lengterichting van het zonnepaneel. Indien de zonnepanelen verticaal geplaatst worden, zullen alle zones bedekt worden met schaduw waardoor het ganse zonnepaneel slecht zal presteren. Worden de zonnepanelen horizontaal geplaatst dan zal slechts 1 diodezone in schaduw vallen en zullen de andere zones nog steeds 100% presteren doordat de zonnepanelen over bypassdiodes beschikken. Je kan steeds power optimizers gebruiken om dit op te lossen.

Legplan: hoe mijn zonnepanelen plaatsen

Bij een optimale installatie gaat men ervan uit om zoveel mogelijk panelen te plaatsen ( indien nodig ). Het mooiste is dat alle zonnepanelen in dezelfde richting worden geplaatst. Bij kleinere daken en daken met veel obstakels, kan het zijn dat er een combinatie van horizontale en verticale zonnepanelen wordt geplaatst.

Legplan voorstel

Je kan zelf al wat uitpuzzelen wat het beste legplan is, doch laat je dit beter over aan een ervaren installateur. Hij kan aan de hand van de situatie het benodigde rendement ( aantal personen, elektriciteitsverbruik... ) berekenen en vervolgens het benodigd aantal zonnepanelen. Zoals we weten zal je met goedkope zonnepanelen meer panelen moeten plaatsen. Voor de installatie van zonnepanelen zal de installateur een legplan opmaken en dit samen met u bespreken.

Offerte zonnepanelen