Subsidies zonnepanelen 2023

Wat zijn de subsidies, steunmaatregelen en premies van de Vlaamse Overheid die betrekking hebben op een nieuwe plaatsing van zonnepanelen in 2023?

Groenestroomcertificaten: afgebouwd

De steun in de vorm van groenestroomcertificaten worden verder afgebouwd. Zo krijgen eigenaars van nieuwe kleine fotovoltaïsche zonnepanelen installaties van kleiner of gelijk aan 10 kW sinds 14 juni 2015 geen certificatensteun meer.

Terugdraaiende teller

Ben je de eigenaar van een zonnepanelen installatie met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW? Dan kun je niet meer genieten van de terugdraaiende teller.

Gereduceerd BTW-tarief: 6% i.p.v. 21% voor nieuwbouw én bestaande woningen

Voor nieuwe particuliere woningen en woningen die 10 jaar of ouder zijn, geldt voor de installatie van zonnepanelen een gereduceerd of verlaagd BTW-tarief van slechts 6%. De voorwaarden waaraan u moet voldoen om binnen het gunsttarief van 6% btw te vallen zijn:

 • Uw woning moet niet ouder zijn dan 10 jaar (vanaf 1 januari 2016).
 • Het gaat om een privéwoning waarbij minder dan 50% wordt gebruikt voor beroepsdoeleinden.
 • Levering én plaatsing van het zonnepanelen systeem gebeurt door dezelfde installateur.
 • De zonnepanelen installatie wordt aan de eigenaar of huurder gefactureerd.
 • De zonnepanelen hoeven niet noodzakelijk op het dak van uw huis geplaatst te worden, maar mogen ook geplaatst worden op het terrein aanpalend aan de woning of op een bijgebouw.

Het verlaagt BTW-tarief voor nieuwbouwwoningen is geldig tot en met 31/12/2023.

Prosumententarief

Sinds 1 juli 2015 is het voor eigenaars van een zonnepaneleninstallatie met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW met terugdraaiende teller het zogenaamde prosumententarief of de netvergoeding van kracht.

Investeringspremie netbeheerder: tot €750 zonnepanelen premie

Wie vanaf 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt, komt in aanmerking voor een eenmalige premie van netbeheerder Fluvius. Sinds 1 januari 2021 is er geen terugdraaiende meter meer voorzien voor wie vanaf 1 januari 2021 een installatie op zonnepanelen in gebruik neemt.

 • In 2023 zal de premie €150/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend €75/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal €750.
 • In 2024 werd de premie stopgezet.

Voorwaarden

 • De indienstname moet plaatsvinden na 1 januari 2023.
 • Op het installatie-adres moet een digitale meter aanwezig zijn.
 • Deze regeling geldt enkel voor nieuwe installaties met een omvormer vermogen van ≤ 10 kVA.
 • De plaatsing van zonnepanelen dient te gebeuren door een aannemer die in het bezit is van een certificaat van bekwaamheid (RESCERT), of de geplaatste installatie moet gevalideerd en gecontroleerd worden door een gekwalificeerde persoon.
 • De zonnepanelen dienen op het dak van een gebouw te worden geplaatst, en mogen niet worden geïnstalleerd op dakbekleding of een onderdak dat asbesthoudend is.
 • De premie wordt slechts eenmalig toegekend.

Laatste update: 30/09/2023

Offerte zonnepanelen