Subsidies zonnepanelen

Wat zijn de subsidies, steunmaatregelen en premies van de Vlaamse Overheid die betrekking hebben op een nieuwe plaatsing van zonnepanelen in 2020?

Groenestroomcertificaten: afgebouwd

De steun in de vorm van groenestroomcertificaten worden verder afgebouwd. Zo krijgen eigenaars van nieuwe kleine fotovoltaïsche zonnepanelen installaties van kleiner of gelijk aan 10 kW sinds 14 juni 2015 geen certificaatsteun meer.

Terugdraaiende teller

Ben je de eigenaar van een zonnepanelen installatie met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW? Dan kan je genieten van de terugdraaiende teller. Je bent bijvoorbeeld op een zonnige dag niet thuis, dan verbruik je ook geen elektriciteit, dan stroomt de overtollige elektriciteit naar het openbare net. Omgekeerd is ook mogelijk: 's nachts wek je geen elektriciteit op maar verbruik je wel. Dan zal de teller in omgekeerde richting draaien. Als je elektriciteit van het openbaar net verbruikt, stijgt uw meterstand als je overtollige elektriciteit op het elektriciteitsnet plaatst, daalt je meterstand.

De terugdraaiende teller is dus een energiebesparende oplossing. Energie besparen = minder geld uitgeven. De kunst is dus overdag energie opwekken en ’s nachts pas consumeren.

Gereduceerd BTW-tarief: 6% i.p.v. 21%

Particuliere woningen die 10 jaar of ouder zijn geldt voor de installatie van zonnepanelen een gereduceerd of verlaagd BTW-tarief van slechts 6%. De voorwaarden waaraan u moet voldoen om binnen het gunsttarief van 6% btw te vallen zijn:

  • Uw woning moet ouder zijn dan 10 jaar (vanaf 1 januari 2016).
  • Het gaat om een privéwoning waarbij minder dan 50% wordt gebruikt voor beroepsdoeleinden.
  • Levering én plaatsing van het zonnepanelen systeem gebeurt door dezelfde installateur.
  • De zonnepanelen installatie wordt aan de eigenaar of huurder gefactureerd.
  • De zonnepanelen hoeven niet noodzakelijk op het dak van uw huis geplaatst te worden, maar mogen ook geplaatst worden op het terrein aanpalend aan de woning of op een bijgebouw.

Prosumententarief

Sinds 1 juli 2015 is het voor eigenaars van een zonnepaneleninstallatie met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW met terugdraaiende teller het zogenaamde prosumententarief of de netvergoeding van kracht.

Offerte zonnepanelen