AREI-keuringsverslag voor zonnepanelen

Voor je jouw zonnepanelen kan aansluiten op het distributienet (Grid) dien je enkele documenten bezitten. Eén daarvan is het AREI-keuringsverslag.

AREI staat voor Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Via deze keuring wordt onderzocht of je zonnepanelensysteem in orde is en het dus veilig is om de zonnepanelen op te starten. Dit verslag dient opgesteld te worden door een erkende keurder van het FOD Economie na de keuring van zonnepanelen installaties.

Het AREI-keuringsverslag bevat onder andere:

  • Datum van de keuring van je zonnepaneleninstallatie:
  • Aantal, type, serienummer(s) en maximaal AC-vermogen van je omvormer(s);
  • Aantal en piekvermogen van de zonnepanelen zelf;
  • Serienummer van de productiemeter;
  • Meterstand op het moment van de keuring
  • MID of andere markering van de ijking van de productiemeter conform het Koninklijk besluit over meetinstrumenten indien er een productiemeter verplicht dient aanwezig te zijn (installaties ><10 kW).

Prijs AREI-keuring zonnepanelen

De prijs voor de keuring van zonnepanelen is gelegen tussen €135 - €190 voor een standaard keuring. Wens je een offerte voor een keuring te laten uitvoeren? Klik hier.

Offerte keuring zonnepanelen